مشاوره استقرار سیستم

  • خدمات تخصصی مشاوره HSE اعم از استقرار سیستم های مهندسی و مدیریتی از جمله، ISO14001، IMS، ISO45001 ، راهبری و تامین نیرو و ...
  • مشاوره حقوقی و تخصصی ایمنی شغلی، بیمه، طب کار، غرامت، مسئولیت های HSE پیمان کاری، سختی کار، محیط زیست و غیره
  • مشاوره تخصصی در خصوص انتخاب، طراحی، اجرا سیستم های کنترل آلاینده ، اطفاء حریق و غیره
  • طراحی و اجرای سیستم های کنترلی عوامل زیان آور سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
  • مشاوره، برنامه ریزی و اجرای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل