آموزش سلامت ایمنی و محیط زیست

خدمات آموزشی

  • تولید محتوای آموزشی در کلیه حوزه های مرتبط به HSE
  • برگزاری پانل ها و جلسات نقد و گفتگو و بحث و بررسی پیرامون موضوعات HSE با حضور اساتید دانشگاه ، صنعتگران ، دانشجویان  و پژوهشگران صاحب نظر
  • تولید محتوای آموزشی در قالب کلیپ، فیلم و انیمیشن آموزشی و ...
  • برگزاری همایش و کنگره با محوریت موضوعات خرد و کلان HSE
  • برگزاری سلسله نشست های HSE تحت عناوین مختلف و ارائه محتوا در قالب کنفرانس آنلاین، انواع محتوای مجازی (لوح فشرده و...) به مخاطبان
  • ارائه محصولات آموزشی مکتوب و مجازی (نشریه الکترونیک ، کتاب الکترونیک ، کارت باکس ، برشور ، پمفلت و ...  )
  • برگزاری دوره های آموزشی حضوری و مجازی تخصصی HSE در قالب بیش از 150 دوره آموزشی

 

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

نوع دوره

1

مبانی و تشریح الزامات سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS)

3 روز

تخصصی

2

مستند سازی سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS)

3 روز

تخصصی

3

ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS)

3 روز

تخصصی

4

مبانی و تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ک OHSAS 18001:2007

3 روز

تخصصی

5

اصول ممیزی داخلیOHSAS 18001:2007

3 روز

تخصصی

6

سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE – MS

3 روز

تخصصی

7

سیستم مدیریت زیست محیطی:2004 ISO 14001

3 روز

تخصصی

8

اصول ممیزی داخلی :2004 ISO 14001

3 روز

تخصصی

9

روش های پیشگیری و شناسایی  خطرات وآشنایی با مدلهای ارزیابی حوادث

3 روز

تخصصی

10

مدیریت و ارزیابی ریسک ایمنی

3روز

تخصصی

11

نظام آراستگی در محیط کار (5S)

2روز

تخصصی

12

مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

2روز

تخصصی

13

مدیریت شرایط اضطراری

3روز

تخصصی

14

آشنایی با متدهای تصمیم گیری چند شاخصه

2روز

تخصصی

15

مدیریت ، پیشگیری و کنترل حریق

3روز

تخصصی

16

مهندسی ایمنی

3روز

تخصصی

17

آنالیز ایمنی شغلی

2روز

تخصصی

18

تهویه صنعتی

3روز

تخصصی

19

پیشگیری از بیماری های شغلی

3روز

تخصصی

20

آشنایی با نرم افزارهای مدیریت و ارزیابی ریسک

2روز

تخصصی

21

آشنایی با اصول طرح ریزی و جانمایی ایمن

2روز

تخصصی

22

HSEدر محیط های اداری

1 روز

تخصصی

23

انگیزش ایمنی و بهداشتی کارکنان

2 روز

عمومی

24

اصول پدافند غیر عامل

3 روز

عمومی

25

روان شناسی صنعتی

2روز

عمومی

26

اصول مهندسی انسانی (ارگونومی)

3روز

تخصصی

27

آشنایی با اصول و مبانی ایمنی و بهداشتی

3روز

عمومی

28

آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار و نحوه کار با وسایل مربوطه

3روز

تخصصی

29

اصول روشنایی محیط کار

3روز

تخصصی

30

آشنایی با MSDS مواد شیمیایی

1روز

تخصصی

31

آشنایی با نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی

3 روز

عمومی

32

آشنایی با روش های تحقیق و پروپوزال نویسی

3روز

عمومی

33

آشنایی با سیستم های مدیریت ایمنی

3روز

تخصصی

34

آشنایی با روش های ارزیابی عملکرد HSE

2روز

تخصصی

35

مدیریت تغییر HSE

2روز

تخصصی

36

مدیریت HSE پیمانکاران

2روز

تخصصی

37

آشنایی با اصول و مبانی کمک های اولیه

3روز

عمومی

38

کاربرد GIS در HSE

3روز

تخصصی

39

روش های نوین در تصفیه آب و فاضلاب

3روز

تخصصی

40

آلودگی صوتی و راههای کنترل

3روز

تخصصی

41

آلودگی هوا و راههای کنترل

3روز

تخصصی

42

مدیریت انرژی در صنایع

2 روز

تخصصی

43

مدیریت و کنترل پسماند

3روز

تخصصی

44

مدل سازی کمی و کیفی منابع آب

7 روز

تخصصی

45

حقوق محیط زیست

3 روز

تخصصی

46

ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)

3روز

تخصصی

47

آشنایی با فرهنگ HSE سازمان و شاخص های موثر

2روز

عمومی