خدمات پژوهشی

واحد پژوهش این مرکز با توجه به مأموریت ویژه خود در جهت ارتباط موثر صنعت و دانشگاه توانسته با ایجاد شبکه ای از متخصصین، مراکز علمی، فنی و آزمایشگاهی این حوزه ساختاری منحصر به فرد جهت ارائه خدمات تخصصی- فنی و مشاوره ای در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست با رویکرد کاربردی و در راستای شناسایی چالش ها و رفع نیازهای بخش صنعت و سازمان های کشور ارائه نماید.
خدمات پژوهشی
•    طراحی و اجرای مطالعات کاربردی در حوزه های تخصصی سلامت، ایمنی و محیط زیست
•    شناسایی چالش ها و مشکلات HSE در صنایع و سازمان ها ( HSE Gap Analysis )
•    تشکیل کارگروه های تخصصی ( مستقل) جهت بررسی، تجزیه، تحلیل و کشف علل ریشه ای حوادث و بیماری های ناشی از کار
•    ارائه مشاوره تخصصی در قالب کمیته های علمی به صنایع و سازمان ها
•    ارائه خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه های پیچیده ( شیمی تجزیه، بیوفیزیکی، شیمیایی، فیزیکی، بیوشیمی)
•    طراحی و انتشار انواع مجلات تخصصی ، کتب و وبسایت ها در حوزه HSE
•    همکاری در تدوین استانداردها و دستورالعمل های تخصصی در حوزه HSE
•     و ...